Helpermaar is de nieuwe woonwijk die verrijst op de voormalige locatie van het Martini Ziekenhuis. Voor Rottinghuis hebben wij hier de kapconstructies geleverd en gemonteerd. Er zijn hier van allerlei varianten gebouwd, we hebben hier dakken geleverd met pannen of met riet. Verder waren er verschillende opties mogelijk zoals het verbreden of verlengen van de woning of het toevoegen van een dwarskap.